Solvarmeanlæg bruger den vedvarende og naturlige energi, der kommer fra solen til at opvarme vandet.

Vandet kan herefter bruges til opvask, bad o.l. eller til opvarmning af huse og bygninger. Et solvarmeanlæg består af én til flere solfangere, der er forbundet med varmtvandsbeholderen i huset.

Solfangeren indeholder vand med frostvæske, som her efter opvarmes af solens stråler og pumpes til varmtvandsbeholderen. Her frigiver vandet sin varme og løber retur til solfangeren.

Solfangerne opsættes normalt på husets tag eller kan også indbygges i tagfladen. Det er en investeringen at etablere et solvarmeanlæg, men til gengæld er anlægget billigt i drift i sammenligning med andre varmekilder.​

Vi fører 2 forskellige solvarmeanlæg

  • Viessmann
  • Batec